นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

1.ข้อมูลส่วนตัว

 • ทางเราได้มีการเก็บข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าไว้ได้แก่ ชื่อ -นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ อีเมล วันเดือนปีเกิด ทางเราไม่มีนโยบายในการเก็บข้อมูลบัตรเครดิตหรือช่องทางการเงินของท่านการเก็บข้อมูลส่วนตัวนั้นท่านได้ทำการยินยอมไว้เมื่อเริ่มลงทะเบียนกับเรา 

2.วัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูล

 • เพื่อที่จะนำข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์และจัดทำเนื้อหาที่เหมาะสมกับสมาชิกทั้งหมด

3. ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล

 • ทางเราจะเก็บข้อมูลเหล่านี้ไปตลอดการให้บริการของทางเว็บไซต์และจะดูแลข้อมูลของท่านไม่ให้รั้วไหล

4. ช่องทางติดต่อเว็บไซต์กรณีต้องการลบบัญชีหรืออื่น ๆ

 • ทางลูกค้าสามารถส่งอีเมล contactdev2022@gmail.com และแจ้งวัตถุประสงค์ที่ท่านต้องการไว้ได้เลยทางเราจะรีบตอบกลับโดยเร็วที่สุด

5. บุคคลหรือองค์กรที่ส่งต่อข้อมูล

 • ทางเราไม่มีนโยบายในการนำข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าไปเปิดเผยหรือว่าส่งต่อให้กับหน่วยงานหรือองค์กรใดก่อนได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลนั้น


นโยบายทางธุรกิจ

1. การคืนเงิน

 • กรณีลูกค้าต้องการขอคืนเงินเนื่องจากไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเข้าเรียนได้ ซึ่งปัญหานั้นเกิดจากความผิดพลาดของเว็บไซต์เองนั้นลูกค้าจะสามารถรับเงินคืนได้เต็มจำนวนที่ชำระ และจะได้รับเงินคืนในระยะเวลาไม่เกิน 7-14 วัน
 • กรณีลูกค้าต้องการขอเงินคืนเนื่องจากเปลี่ยนใจ หากลูกค้าได้ชำระเงินเข้ามาแล้วถือว่าลูกค้าได้ตัดสินใจอย่างถี่ถ้วนดีแล้วนั้นทางเราไม่สามารถคืนเงินให้แก่ลูกค้าได้
 • กรณีเลือกสินค้าผิดประเภทที่ต้องการทางเราทางเราไม่สามารถคืนเงินได้เว้นแต่ว่าลูกค้าทำการแจ้งทีมงานและให้ลูกค้าทำการสั่งซื้อสินค้าที่ต้องการ ไม่ว่าจะเป็นคอร์สเรียนหรือเทมเพลตเว็บไซต์ และหากยอดที่สั่งซื้อมาใหม่นั้น มีมูลค่าน้อยกว่าย้อนก่อนหน้าที่ชำระเข้ามาทางเราจะทำการคืนส่วนต่างให้ภายในเวลา 48 ชั่วโมง และหากยอดมีมูลค่าเยอะกว่าย้อนที่ต้องชำระลูกต้องทำการชำระเงินส่วนต่างให้กับเว็บไซต์

2. การจัดส่ง

 • การรับสินค้าเป็นรูปแบบออนไลน์ ในส่วนของเทมเพลตเว็บไซต์ลูกค้าสามารถดาวน์โหลดได้ทางเว็บไซต์  ส่วนของคอร์สเรียน ลูกค้าสามารถเข้าเรียนได้โดยระบบขอของเว็บไซต์ที่ได้จัดเตรียมไว้ให้

นโยบายเว็บไซต์

 • เว็บไซต์นี้มีสาขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์กระจายความรู้และเเนะนำชี้แนะวิธีต่างๆสำหรับผู้ที่สนใจ 
 • สินค้าทั้งหมดเป็นลิขสิทธิ์ส่วนตัวของทางเว็บไซต์ผู้ใดนำไปส่งต่อหรือมีการแอบนำไปจำหน่ายต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตมีความผิดตามกฏหมายในส่วนของเว็บไซต์สามารถนำไปประยุกต์หรือดัดแปลงให้เป็นของตนเองได้แต่มิให้นำต้นฉบับที่ได้มาโดยมิดันแปลงและนำไปจำหน่ายหรือส่งต่อจะถูกตัดสินทางสินค้านั้นทันทีและจะมีการดำเนินคดีตามกฏหมาย
 • เมื่อท่านคลิกยอมรับข้อกำหนดของเราเเล้วดังนั้นถือว่าท่านได้ยินยอมให้เราเก็บข้อมูลของท่านไว้เเละไม่มีการเปิดเผยข้อมูลของท่านโดยที่ท่านไม่ได้รับการยินยอมเเละข้อมูลของท่านนั้นจะเป็นความลับ